Спільне рішення Вчених рад
Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія
та Карпатського університету імені Августина Волошина
“Про відзначення 1150-тої річниці з Дня укладення мирного договору між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київською Руссю і прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом (860-2010 рр.)”
Протокол № 11 від 24 червня 2010 року


  Спільне засідання вчених рад Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина
• заслухавши інформаційні повідомлення ректора професора, архімандрита Віктора (Бедь) та проректора з наукової та методичної роботи Гайданка Є. І. про роль та значення військового походу Великого Київського князя Оскольда на Константинополь (Царьград) у 860 році, внаслідок якого було укладено мирний договір між Візантійською імперією і давньоукраїнською державою Київською Руссю та прийняття в їх наслідок Оскольдом християнства, для подальшого поширення та примноження на українських землях християнських цінностей і утвердження державності,
• зважаючи на історичну роль вищезазначених подій для подальшого розвитку української нації та державності, зокрема, прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом, як незаперечний факт визнання християнства політичною елітою давньоукраїнської держави Київської Русі,
• беручи до уваги те, що укладення мирного договору між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київською Руссю свідчить про правовий статус Київської Русі як суб’єкта міждержавних відносин в період Середньовіччя та доводить існування давньоукраїнської незалежної держави задовго до вище наведених подій ІХ століття,
• відмічаючи роль Київської Русі, як впливової європейської держави у тогочасному геополітичному просторі.
ухвалило:
1. Відзначити на базі Духовно-навчально-наукового комплексу (ДННК) “Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина” 1150-ту річницю з Дня укладення мирної угоди між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київська Русь і прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом (860-2010 рр.);
2. Проректору з наукової та методичної роботи (Гайданка Є. І.) та проректору з богословської науково-дослідної роботи (ігумен Арсеній (Бочкарь)) до 25 серпня 2010 року підготувати та подати на затвердження ректору академії та університету (архімандрит Віктор (Бедь)) проект плану заходів урочистого відзначення 1150-ої річниці з Дня укладення мирної угоди між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київська Русь і прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом (860-2010 рр.);
3. Звернутися до Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, Президента України Віктора Федоровича Януковича, Міністерства освіти і науки України, Академії наук України, Академії педагогічних наук та Всеукраїнської асоціації політичних наук з проханням розглянути питання про можливість відзначення на загальноцерковному, загальнодержавному та загальнонауковому рівнях 1150-ої річниці з Дня укладення мирної угоди між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київська Русь і прийняття християнства Великим Київським князем Оскольдом (860-2010 рр.) протягом 2010 року.


Голова Вченої ради професор, архімандрит Віктор (Бедь)
Вчений секретар доцент Сергій Урста