Декларація про взаємодію між УПЦ і Федерацією профспілок України

15:05, 13 лютого 2010
Православ`я
18

ДЕКЛАРАЦІЯ НАМІРІВ про взаємодію між Українською Православною Церквою
і Федерацією профспілок України в питаннях духовного розвитку трудового
народу України та захисту його інтересів

Українська Православна Церква (УПЦ) в особі Блаженнішого Володимира Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, з однієї сторони, та Федерація профспілок України (ФПУ) в особі Хара Василя Георгійовича, Голови Федерації профспілок України, з другої сторони, іменовані разом «Сторони»,

— усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом і трудовим народом України;

— виходячи з необхідності об`єднання сил громадянського суспільства для сприяння духовному зростанню людей, особливо — молоді, виховання глибокої поваги до загальнолюдських цінностей та духовних надбань народу України, суспільно-корисної чесної праці;

— прагнучи до повного використання можливостей, наданих Конституцією України, Законами України «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про професійні спілки, їхні права та гарантії діяльності»,

ДОМОВИЛИСЬ ПРО СПІВПРАЦЮ НА ОСНОВІ НАСТУПНИХ ПРИНЦИПІВ:

— дотримання прав і свобод людини згідно з Конституцією України;

— відстоювання прав людини на духовне і матеріальне благо особистості;

— єднання людей і відновлення позитивної громадської активності;

— партнерських відносин Церкви і професійних спілок у соціальній, благодійній, освітній та іншій суспільно-значущій діяльності;

— контроль та участь громадськості у плануванні й реалізації програм соціального партнерства;

— добровільний характер соціальної відповідальності;

— відкритість і прозорість;

— забезпечення гідної, безпечної праці, справедливого розподілу продуктів праці у суспільстві, недопущення дискримінації;

— пріоритету праці і людини над капіталом і засобами виробництва;

— визнання людських (трудових) ресурсів національним надбанням і головною метою соціально-економічного розвитку України;

— охорони особистості від свавілля осіб, наділених владою, і роботодавців, від насильства і приниження в родині й колективі;

— подолання нігілістичного ставлення до духовності, моралі, культури;

— недопустимості конфронтації у суспільстві, яка веде до моральної деградації, породжує взаємне відчуження людей.

РОЗДІЛ І.

Сторони заявляють про спільні наміри:

1.1. Розвиток соціального служіння, відстоювання загальнолюдських цінностей любові, милосердя та співчуття ближньому у практичному втіленні;

1.2. Захист сім`ї як початку суспільного життя і цілісного організму, від руйнування, спровокованого падінням моралі. Підтримка сім`ї в традиційному розумінні, батьківства, материнства та дитинства;

1.3. Правозахисні заходи, захист від свавілля роботодавців, транснаціональних корпорацій, посягань псевдорелігійних і псевдопрофспілкових груп;

1.4. Експертиза правових актів і дій органів влади з метою запобігання зневажанню прав і гідності людини;

1.5. Вшанування пам`яті і мужності тих, хто віддав життя на полі бою за Батьківщину і ближніх, або загинув на виробництві;

1.6. Збереження об`єктів громадської (у т.ч. профспілкової) та церковної власності;

1.7. Відстоювання прав трудящих, їхніх сімей, ветеранів праці на гідне життя, захист від бідності;

1.8. Запобігання спробам окремих роботодавців у порушенні прав громадян, у т. ч. обмеженні їх права на зростання життєвого рівня;

1.9. Справедливу і рівну доступність для громадян України плодів економічного розвитку;

1.10. Використання міжнародних, міжцерковних і міжпрофспілкових зв`язків для взаємної підтримки;

1.11. Захист від втручання державних органів, політичних партій, псевдоцерковних і псевдопрофспілкових груп у суверенні права Української Православної Церкви і Федерації профспілок України;

1.12. Поширення і відстоювання традиційних моральних і духовних цінностей народу України, протистояння злу, в тому числі, у соціальних проявах, культу наживи і насильства, розбещеності, формування моральної відповідальності особи перед суспільством;

1.13. Піклування про постраждалих від травм на виробництві і професійних захворювань, потреби сімей загиблих, проведення відповідних пам`ятних заходів, створення храму в пам`ять про працівників, що загинули на виробництві;

1.14. Всебічна підтримка хворих у подоланні недуги, сприяння доступу до медичної допомоги, освіти, який не повинен залежати від соціального чи матеріального стану людини;
1.15. Спільна діяльність і поширення позитивного досвіду реалізації і захисту прав людини, зокрема, колективних прав;

1.16. Створення Координаційної ради по взаємодії між УПЦ і ФПУ на чолі зі співголовами — Предстоятелем УПЦ та Головою ФПУ, яка самостійно організовує свою діяльність і здійснює практичні заходи з реалізації даної Угоди, спільних робочих груп для вивчення актуальних питань і підготовки пропозицій Координаційній раді;

1.17. Сприяння соціальній, духовній і благодійній співпраці церковних парафій і профспілкових організацій на благо людини праці;

1.18. Спільна, скоординована інформаційна робота з питань, що охоплюються Угодою;

1.19. Проведення спільних благодійних, просвітницьких, інформаційних заходів.

РОЗДІЛ II.

Наміри Української Православної Церкви:

2.1. Спрямовуватиме діяльність священнослужителів, релігійних організацій УПЦ на співпрацю з профспілками на реалізацію зазначених у розділі 1 напрямків роботи, територіальними та первинними організаціями профспілок в питаннях виконання цієї Угоди;

2.2. Інформуватиме ФПУ про можливості проведення спільних заходів в Україні або за її межами, в тому числі, відвідання святих місць та інших православних святинь, проведення благодійних акцій, відновлення храмів і монастирів;

2.3. Надаватиме духовну підтримку профспілковим організаціям у проведенні пам`ятних, урочистих заходів;

2.4. Забезпечуватиме опікування душпастирів нужденними хворими у оздоровницях;

2.5. Надаватиме власні інформаційні засоби та можливості для висвітлення питань співпраці УПЦ і ФПУ.

РОЗДІЛ III.

Наміри Федерації профспілок України:

3.1. Надаватиме посильну допомогу релігійним організаціям УПЦ, її єпархіям і церковним громадам у відродженні духовності українського народу, у попередженні пропаганди насильництва, ворожнечі в суспільстві.

3.2. Сприятиме створенню умов для облаштування молитовних місць в оздоровницях, туристичних установах, де є потреба людей у спільній молитві, Сповіді і Причасті;

3.3. Сприятиме в організації санаторно-курортного лікування та оздоровлення в профспілкових оздоровницях священнослужителів і працівників релігійних організацій;

3.4. Ініціюватиме створення клубу українських православних меценатів;

3.5. Надаватиме власні інформаційні засоби і можливості для висвітлення питань співпраці УПЦ і ФПУ;

3.6. Надаватиме організаційно-технічне забезпечення роботи постійно-діючої Координаційної ради по взаємодії між УПЦ і ФПУ.

м. Київ
12.02.2010 р.

Від Української Православної Церкви — Блаженніший Митрополит Володимир

Від Федерації профспілок України — Хара В.Г.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter