Вперше в історії незалежної України пропонується на законодавчому рівні забезпечити визнання документів про освіту та наукових ступенів, що видаються духовними навчальними закладами.

Відповідний законопроект № 2380а подано до Верховної Ради народними депутатами з усіх парламентських фракцій, повідомляє ІРС.

Пропоновані зміни передбачають уточнення та доповнення статті 11 Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації».

Відео дня

Згідно законопроекту, духовні навчальні заклади мають право здійснювати освітню діяльність за напрямом (спеціальністю) «Богослов’я» та готувати фахівців інших релігійних спеціальностей без отримання ліцензії, а також відкривати аспірантуру, докторантуру та створювати спеціалізовані вчені ради відповідно до їх статутів (положень) у порядку, що затверджується їх релігійними центрами (управліннями).

Однією з найважливіших новацій є те, що духовним навчальним закладам пропонується надати “право на акредитацію напрямів (спеціальностей) та акредитацію навчального закладу у порядку, передбаченому законодавством для таких навчальних закладів”. Крім цього, вищі духовні навчальні заклади зможуть здійснювати освітню та наукову діяльність в інших галузях знань і підготовку фахівців різних кваліфікацій відповідно до Закону України «Про вищу освіту».

“Особи, які завершили навчання за освітньою програмою духовного навчального закладу за акредитованим напрямом (спеціальністю) і успішно пройшли атестацію, отримують документи про освіту державного зразка і прирівнюються у правах до осіб, які отримали документи про освіту державного зразка у державних навчальних закладах”, – зазначено у тексті законопроекту.

Також особи, які навчаються або працюють у духовних навчальних закладах, користуються правами та пільгами, встановленими законодавством України для студентів (учнів) та працівників навчальних закладів, створених відповідно до законодавства про освіту.

При цьому статтю 3 Закону України «Про освіту» пропонується доповнити такими положеннями: “Атестація випускників духовних навчальних закладів, які навчалися за акредитованим напрямом (спеціальністю), здійснюється у порядку, затвердженому їх релігійними центрами (управліннями) та погодженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти”.

Законопроект № 2380а розроблявся за участі представників релігійної спільноти та експертів громадських організацій. Перед реєстрацією у парламенті його текст пройшов попереднє узгодження з представниками конфесій під час засідання Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій.