Владні структури та державні службовці повинні неухильно дотримуватись на практиці законодавчого принципу рівного ставлення до церков і релігійних організацій.

Про це зазначено у проекті Концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року, підготовленого в установах НАН України.

Окрім цього держава та суспільство мають сприяти рівновіддаленості держави від церков, рівного ставлення до них, ненадання їм преференцій та пріоритетів, якими б аргументами такі дії не виправдовувалися.

Відео дня

У документі наголошено на необхідності вироблення надійних правових та адміністративних механізмів попередження і недопущення на місцях практики прихованої нетолерантності по відношенню до віруючих. Зокрема, при поверненні релігійним організаціям культових будівель та майна, визначенні питань правонаступництва релігійних громад, реєстрації нових релігійних організацій, виділенні земельних ділянок під будівництво та інше.

Держава і суспільство покликані всебічно заохочувати практики діалогу, переговорного процесу з проблемних питань між конфесіями, зокрема між конфліктуючими сторонами у релігійній сфері.

Журналісти та інші представники медіа зі свого боку повинні докласти зусиль для підвищення рівня об’єктивності, глибини, інформаційної насиченості, професійного рівня матеріалів щодо релігійної сфери та міжконфесійних відносин у ЗМІ.

Крім цього, реалізація права громадян на свободу вибору характеру освіти як елемента свободи совісті передбачає законодавче врегулювання права релігійних організацій на створення конфесійних навчальних закладів.

У заключній частині документу передбачені орієнтири та критерії оцінювання результатів державної гуманітарної політики у сфері міжконфесійних відносин.

“Держава повинна проводити відкриту, неупереджену політику щодо представників усіх конфесій, налагодити партнерські відносини між державою та релігійними установами та реалізувати спільні проекти, гарантувати права релігійних громад та запобігти виникненню релігійних протистоянь”, – наголошується у проекті Концепції.

Коментуючи цей проект, Перший заступник Міністра культури Юрій Богуцький зазначив, що деякі поняття у Концепції потрібно конкретизувати.

“Наприклад, «міжконфесійні відносини» пропонуємо замінити на «державно-конфесійні», оскільки Конституцією України задекларовано, що церква відокремлена від держави. Отже, міжконфесійні відносини – це справа релігійних організацій, і саме від них залежить, яку конфігурацію відносин між собою вони вибудують у межах українського законодавства”, – зауважив урядовець.

Згідно з рішенням Громадської гуманітарної ради при Президенті України проект Концепції винесений на широке громадське обговорення. Після цього планується його схвалення Урядом та подання до Верховної Ради на затвердження у якості закону.

Інститут релігійної свободи