Карпачова: Є численні проблеми зі свободою віросповіданняПитання реституції церковної власності в Україні є нагальною проблемою державно-конфесійних відносин у сучасних умовах.

Таку думку висловила Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна КАРПАЧОВА в Щорічній доповіді про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні.

На переконання Уповноваженого, процес повернення релігійним організаціям культових будівель та іншого майна культового призначення має продовжуватись та потребує врегулювання відповідним законом.

Відео дня

“Його прийняття могло б суттєво знизити гостроту конфліктів, які продовжують бути джерелом напруженості в міжконфесійних та державно-церковних відносинах”, – вважає Ніна КАРПАЧОВА.

У доповіді зазначено, що на сьогодні релігійні організації України забезпечені культовими спорудами лише на 69 %. Загалом близько 8 тисяч релігійних організацій в Україні здійснюють релігійну діяльність у орендованих приміщеннях або пристосованих під молитовні.

На відміну від попередніх років, цього разу Доповідь містить окремий розділ під назвою «Свобода світогляду та віросповідання».

У документі викладено загальні дані про релігійну ситуацію в Україні станом на початок року, наведена статистика стану релігійної мережі та характеристика основних конфесійних напрямів.

Моніторинг Уповноваженого з прав людини свідчить про наявність багатьох проблем у сфері забезпечення прав людини на свободу совісті та віросповідання.

Ніна КАРПАЧОВА вважає, що гармонізація національної моделі суспільно-релігійних та державно-церковних відносин з європейськими стандартами потребує якнайшвидшого прийняття Концепції державно-
конфесійних відносин в Україні та оновлення чинного законодавства.

RISU