Постійний Комітет Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) від імені Асамблеї наприкінці 2011 року прийняв Резолюцію 1846 (2011) і Рекомендацію 1987 (2011) щодо «Боротьби з усіма формами дискримінації на підставі релігії», повідомляє Інститут релігійної свободи.
Асамблея відзначає, що члени релігійних меншин у Європі є вразливими через нетерпимість та дискримінацію. Державам – членам Ради Європи, включно з Україною, рекомендується вжити більш рішучих заходів для боротьби з будь-якими формами дискримінації на підставі релігії або переконань.
ПАРЄ також повторно виявляє свою підтримку принципу відокремлення церкви і держави.
Асамблея закликає європейську спільноту заохочувати культуру “спільного проживання” на основі релігійного плюралізму відповідно до статті 9 Європейської Конвенції з прав людини. Уряди мають залишатися нейтральними і об’єктивними при здійсненні своїх регулюючих повноважень, зокрема у відносинах з різними конфесіями.
Рекомендація ПАРЄ закликає держави – членів Ради Європи надати всім релігійним громадам можливість отримання належного юридичного статусу, а також скасувати застаріле законодавство та адміністративну практику, що спричиняє дискримінацію щодо певних релігійних груп.
Асамблея вважає доцільним прийняття законів, що передбачають покарання за розпалювання ненависті і застосування насильства щодо представників релігійних груп та релігійних лідерів. При цьому, європейські держави мають забезпечувати проведення ефективних розслідувань слідчими органами кожного факту застосування насильства на підставі релігії або переконань.
Крім цього, ПАРЄ закликає європейську спільноту сприяти встановленню діалогу з релігійними лідерами.
Посилаючись на прийняту Резолюцію Парламентська Асамблея спрямувала для Комітету Міністрів Ради Європи кілька рекомендацій. Серед них пропозиція посилити заходи проти дискримінації на підставі релігії або переконань, а також продовжувати діалог з представниками релігійних, гуманістичних і філософських спільнот.
ПАРЄ також закликає держави – членів Ради Європи до підписання та ратифікування Протоколу № 12 до Європейської Конвенції з прав людини тих держав-членів, які ще цього не зробили. Зазначений Протокол захищає кожну особу від різних форм дискримінації.
Асамблея закликає Комітет Міністрів продовжити співпрацю з іншими міжнародними організаціями, зокрема Європейським союзом, Організацією з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) та Організацією Об`єднаних Націй та її Комітетом з ліквідації расової дискримінації, з метою послідовного тлумачення свободи думки, совісті і релігії та реалізації спільної політики в галузі боротьби з дискримінацією за ознакою релігії.