Президент України Віктор Янукович 7 квітня звернувся із Щорічним Посланням до Верховної Ради України.

У розширений доповіді експертів «Модернізація України – наш стратегічний вибір» на 416 сторінках, яку парламентарі отримали у вигляді збірника, серед іншого представлено погляд Глави держави на відносини держави і Церкви, повідомляє Інститут релігійної свободи.

Зокрема про це йдеться у розділі ІІ «Гуманітарний розвиток суспільства» Доповіді у п. 2.2.3 під назвою «Держава та церква: заохочення міжконфесійного діалогу, рівне ставлення держави до різних церков і релігійних конфесій». Роботу над Доповіддю вела група авторів з Національного інституту стратегічних досліджень під загальним керівництвом глави Адміністрації Президента України.

Відео дня

У документі відзначається, що Українське суспільство є поліконфесійним. Кількість релігійних організацій та конфесійне багатоманіття постійно збільшуються, а тому “щільність на віросповідній карті країни спонукає суб’єктів релігійно-церковного простору шукати компроміс, апробувати шляхи мирного співіснування”.

За майже 20-ліття незалежності Української держави у міжконфесійних відносинах відбувся істотний поступ. Різкий перехід від моноідеологічної системи суспільних координат до світоглядно плюралістичного суспільства вимагає від церков і віруючих діяти згідно зі стандартами правової держави.

Фундаментальною основою успішних зрушень стала притаманна українцям релігійна терпимість, наголошується у Доповіді Президента України. Серед міжконфесійних інституцій “єдиною дійсно результативною структурою” названа Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій.

За даними опитування, проведеного свого часу Київським міжнародним інститутом соціології та Центром «Соціальні індикатори», 71 % респондентів повністю чи скоріше погоджуються з твердженням, що різні релігійні групи мають рівні права в Україні; 75 % з тим, що необхідно поважати всі релігії.

Наведені соціологічні дані завершуються висновком про те, що в Україні необхідний діалог між усіма сторонами трикутника «держава – суспільство – релігійні організації». При цьому, на думку авторів Доповіді, задля оптимізації міжконфесійної взаємодії у найближчій перспективі важливу роль має відігравати синхронізація дій названих суб’єктів на основі рівноправних відносин Української держави з усіма церквами та віросповіданнями.

У Доповіді Президента пропонується низка ініціатив з боку держави, серед яких наступні:

* доопрацювання та прийняття Концепції державно-церковних відносин;
* закріплення за релігійними організаціями права на заснування загальноосвітніх навчальних закладів;
* забезпечення викладання з вересня 2011 року у вищих навчальних закладах усіх форм власності академічного релігієзнавства як нормативної філософської дисципліни, а у середній школі – порівняльної історії релігій;
* задіяння дипломатичних механізмів для захисту національних інтересів у релігійно-церковній сфері, щоб забезпечити релігійні права і свободи українців, які стали трудовими мігрантами у країнах ЄС (Португалія, Італія, Іспанія, Греція);
* недопущення використання міжконфесійних розбіжностей як приводу для втручання у внутрішні справи України.

Серед ініціатив громадянського суспільства визначені зокрема такі:

* популяризація за допомогою ЗМІ ідеї, що релігії виступають ціннісною платформою, котра визначає поступ людської спільноти;
* організація національного діалогу між представниками релігійних конфесій та світськими лідерами для обговорення проблем розвитку культури, забезпечення суспільної толерантності та громадянського миру, збільшення авторитету України на міжнародному рівні;
* ініціювання діалогу між представниками різних релігійних традицій;
* заснування мережі дослідницьких центрів з питань міжконфесійної комунікації, створення доступних інформаційних ресурсів з метою об’єктивного та поглибленого висвітлення особливостей різних релігійних систем.

У документі зазначено, що Україна підтвердила наміри наслідувати європейські демократичні традиції, готовність провадити рівноправний діалог з усіма зацікавленими сторонами, у тому числі релігійними організаціями.

Зауважимо, що у експертній доповіді до Щорічного Послання Президента до Українського народу, оприлюдненої у липні 2010 року, не було окремого розділу чи іншої згади про розвиток державно-церковних відносин.