У США пройшов науковий симпозіум з археології раннього Християнства

З 19 по 22 березня в Каліфорнії пройшов науковий форум «Археологія: написання оновленої історії раннього Християнства», повідомляється на сайті Уестарінститута (Уилламеттовський університет), що організував симпозіум. У симпозіумі взяли участь відомі біблеїсти, релігієзнавці та фахівці з археології грекоримского періоду з різних університетів і наукових центрів США.

Проф. історії раннього християнства Л. М. Уайт у своєму повідомленні на тему «Нові уявлення про витоки Християнства: методики, моделі, консенсуси та перспективи» запропонував порівняльний аналіз різних версій походження Християнства, яких дотримуються ті чи інші наукові школи або християнські спільноти. Уявлення про витоки, на думку вченого, залежать багато в чому від способу інтерпретації не тільки новозавітніх, але й інших релевантних текстів епохи раннього іудаїзму (II ст. до Р. Х. - I ст. по Р. Х.).

Відео дня

Дж. Мегнесс присвятила свою доповідь останніми археологічним знахідкам в районі селища Хукок (Нижня Галілея), розкопками яких вона керує з 2011 р. Насамперед це стосується залишків синагоги пізньоримського періоду (прибл. IV ст.) з добре збереженими мозаїчним зображенням Самсона на підлозі будівлі. Не виключено при цьому, що Самсон міг сприйматися як образа Месії для іудейської громади Хукок, що, можливо, вказує частково на християнський вплив.

У лекції, прочитаної в рамках одного з семінарів симпозіуму, вона запропонувала свію історикоархеологічну оцінку оссуарію з написом «Іаков, син Йосипа, брат Ісуса», знайденого в 2002 р. Дослідниця розглядає цей артифакт у світлі численних свідчень і знахідок, що стосуються поховальної практики даного періоду.

Проф. Мореленд дав широкий огляд археологічних відкриттів останніх 3-х десятиліть, найбільш значущих для розуміння контексту, в якому виникло спочатку, як кажуть вчені, «рух Ісуса», який трансформувався в християнство. Сюди відносяться розкопки стародавнього Сепфоріса, Себастії (Самарії), Капернаума і інших місцевостей сучасної Галілеї.

У низці інших доповідей симпозіуму, багато місця їх авторами було відведено як археологічній, так релігієзнавчій проблематиці, пов'язаній з вивченням історико-культурного тла епохи зародження християнства. Сюди відносяться наступні повідомлення: «Архітектурна і релігійна складові при дослідженні храмового комплексу в Омриті (Північний Ізраїль)»; «Фінансові фонди, система зборів і групові цінності в античних асоціаціях»; «Соціальна роздробленість і “вселенські” фігури мови в риториці (на підставі матеріалу з Бібліотеки Наг Хаммаді)».

Седмиця