ПРОГРАМА Міжнародної наукової конференції
“Християнізаційні впливи в Київській Русі за часів князя Оскольда: 1150 років”


19 листопада 2010 р.

Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка. Конференц-зал.
Адреса: м. Чернiгiв, Проспект Миру, 41.

Відео дня

9.00 – 10.00. Реєстрація учасників конференції.

10.00 – 10.30. Відкриття конференції.
Веде засідання: Коваленко О.Б., кандидат історичних наук, професор, директор Інституту історії, етнології та правознавства ім. О.М. Лазаревського ЧНПУ.

Пленарне засідання:

10.30 – 10.50.
1. Толочко Петро Петрович, доктор історичних наук, академік НАН України, член Президіуму НАН України, директор Інституту археології НАН України, член-кореспондент Центрального Німецького інституту археології (Берлін), член Академії Європи (Лондон), почесний доктор РАН. Тема доповіді: «Русь Київська – Русь початкова».

10.50 – 11.10.
2. Сахаров Андрій Миколайович, д.і.н., професор, член-кореспондент РАН, директор Інституту російської історії РАН. (Москва) Тема доповіді: «860 р. – рік початку Русі»

11.10 – 11.30.
3. Шумило Сергій Вікторович, заступник голови Товариства пам’яті князя Оскольда (м. Київ). Тема доповіді: «Початок християнізації на Русі за часів князя Оскольда».

11.30 – 11.50.
4. Цвєтков Сергій Васильович, історик, письменник, головний редактор видавництва «Русько-Балтійський інформаційний центр “БЛІЦ”» (Санкт-Петербург, Росія). Тема доповіді: «Поход русів на Константинополь у 860 році і проблема “Вибору віри”».

11.50 – 12.10.
5. Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, Центр археології Києва Інституту археології НАН України. Тема доповіді: «Процеси християнізації в Києві (за даними поховального обряду)».

12.10 – 12.30.
6. Коваленко Володимир Петрович, кандидат історичних наук, доцент, завідуючий кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка, директор Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя ім. Д.Я. Самоквасова. Тема доповіді: «Християни нехрещеної Русі (За матеріалами Дніпровського Лівобережжя)».

12.30 – 12.50.
7. Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України. Тема доповіді: «Традиції формування сакральних ландшафтів стародавнього Києва».

12.50 – 13.10.
8. Веремейчик Олена Михайлівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Предмети християнського культу та особистого благочестя на пам‘ятках Чернігівської землі».

13.10 – 13.30.
9. Ясновська Людмила Василівна, старший викладач, кафедра історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Проблема раннього хрещення Русі в історіографії».

13.30 – 13.45.
10. Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, кафедра історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Давньоруські християнські старожитності Новгород-Сіверської землі».

13.45 – 14.40.
Перерва (кофе-брейк).

14.40 – 14.50.
Презентація книжкової виставки, присвяченої 1150-річчю християнізації та історії Київської Русі. Презентацію проводить працівник Чернігівської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка.

14.50 – 15.10.
11. Шуміло Віталій Вікторович, головний редактор Релігійно-філософського журналу «Віра і життя». Тема доповіді: «Мирний договір 860 р. та міжнародне визнання Русі».

15.10 – 15.30.
12. Архімандрит Віктор (Бедь), доктор богословських наук, доктор філософії, професор, ректор Ужгородської української богословської академії імені свв. Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина. Тема доповіді: «Заснування Київської Митрополії Константинопольського патріархату та етапи її розвитку з 862 року до другого хрещення Київської Русі-України Великим рівноапостольним князем Володимиром».

15.30 – 15.50.
13. Ситий Юрій Миколайович, старший науковий співробітник, заступник директора Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Християнські могили Х ст. в Чернігові».

15.50 – 16.10.
14. Васюта Олег Олегович, заступник завідувача відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”. Тема доповіді: «Зовнішня політика князя Оскольда».

16.10 – 16.30.
15. Лущай Юрій Володимирович, здобувач на вчену ступінь кандидата історичних наук, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Тема доповіді: «Русь у другій половині IX століття за даними Длугоша і Стрийковського».

16.30 – 16.50.
16. Конча Сергій Вікторович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Центру українознавства Київського Національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Суперечка про достовірність Іоакимівського літопису».

16.50 – 17.10.
17. Руденок Володимир Якович, завідувач відділу наукових досліджень печер та пам’яток археології Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”, Новік Тетяна Григорівна, старший науковий співробітник відділу музейної та науково-фондової діяльності Національного архітектурно-історичного заповідника “Чернігів стародавній”. Тема доповіді: «Початок християнського впливу на поховальний обряд за матеріалами археологічних досліджень в м. Чернігові».

17.10 – 17.30.
18. Шуміло Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук, старший викладач, кафедра української мови та літератури Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Наукова спадщина академіка В.І. Ламанського та трактовка хазаро-руської місії Кирила і Мефодія».

17.30 – 17.50.
19. Бондар Олександр Миколайович, аспірант кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Перші християни серед населення дружинних таборів доби формування європейських держав».

17.50 – 18.10.
20. Кузенков Павло Володимирович, к.і.н., доцент Історичного факультету Московського державного університету (Москва). Тема доповіді: «Походи на Константинополь руських князів Олега і Ігоря: загальне і особливе».

 

18.10 – 18.30.
21. Терещенко Олександр Вікторович, старший науковий співробітник, Центр археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Війни перших Рюриковичів у контексті становлення Давньоруської державності».

18.30 – 18.50.
Дискусія


--------------------------------------------------------------------------

 

20 листопада 2010 р.

10.00 – 12.45.
Секція “Впливи християнства на світогляд, культуру та побут в Київській Русі в ІХ-Х та подальших століттях”. Місце проведення: Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”. Колегіум, конференц-зал (адреса: м. Чернігів, вул. Преображенська, 1).

Веде засідання: Личковах В.А., доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедри філософії та культурології ЧНПУ.

10.00 – 10.15.
Відкриття Секції.

Виступи доповідачів:

10.15 – 10.30.
22. Личковах Володимир Анатолійович, доктор філософських наук, професор, завідуючий кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Сигнатура Семаргла в ранньо-християнській культурі Київської Русі».

10.30 – 10.45.
23. Сита Людмила Федорівна, зберігач фондів Чернігівського обласного історичного музею ім. В.В. Тарновського. Тема доповіді: «Хрестики із розкопок в Шестовиці у зібранні Чернігівського історичного музею ім. В.В. Тарновського».

10.45 – 11.00.
24. Дятлов Владислав Анатолійович, завідуючий відділом “Київ підземний” Музею історії Києва, науковий співробітник Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ. Тема доповіді: «Печери біля Аскольдової могили і печерські подвижники Києва».

11.00 – 11.15.
25. Ширяєва Людмила Сергіївна, аспірантка кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Транспозиції мистецтва Київської Русі: від язичництва до християнства».

 


11.15 – 11.30.
26. Солодухіна Неля Миколаївна, завідуюча відділенням “Товариства пам’яті князя Оскольда”, співробітник Національної історичної бібліотеки України. Тема доповіді: «Аскольдова могила – стародавня православна святиня Київської Русі».

11.30 – 11.45.
27. Луценко Роман Миколайович, старший науковий співробітник Центру археології та стародавньої історії Північного Лівобережжя імені Д.Я. Самоквасова Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Прагматична стратегія князя Володимира під час вибору віри».

11.45 – 12.00.
28. Жаркевич Наталiя Михайлiвна, кандидат філологічних наук, доцент, кафедра світової літератури та історії культури Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Тема доповіді: «М.Н.Сперанський - дослідник “Слова о полку Ігоревім”».

12.00 – 12.20.
29. Загорулько Марія Анатоліївна, здобувач кафедри філософії та культурології Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т.Г. Шевченка. Тема доповіді: «Вплив християнства на розуміння краси в естетичній свідомості Києвської Русі».

12.20 – 13.00.
Дискусія.


13.00 – 16.00.
Екскурсія для гостей по історичних місцях стародавнього Чернігова (Дитинець, П’ятницька церква, Єлецький монастир, Болдина гора, Антонієві печери, Троїцько-Іллінський монастир).


14.00 – 15.00.
Прес-конференція членів оргкомітету в Культурно-мистецькому центрі “Intermezzo” (адреса: м. Чернігів, вул. Шевченка, 9. Тел.: 97-36-29).

Під час прес-конференції відбудеться презентація книги Шумила С.В. «Князь Оскольд і християнізація Русі».