Спільне рішення Вчених рад
Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія
та Карпатського університету імені Августина Волошина
“Про підготовку до відзначення 1150-ти річчя заснування Київської Митрополії (Української Православної Церкви (862-2012 рр.))”
Протокол № 11 від 24 червня 2010 року


  Спільне засідання вчених рад Ужгородської української богословської академії імені святих Кирила і Мефодія та Карпатського університету імені Августина Волошина
• заслухавши інформаційні повідомлення ректора, професора, архімандрита Віктора (Бедь) та проректора з наукової та методичної роботи Гайданка Є. І. про роль та значення військового походу Великого Київського князя Оскольда на Константинополь (Царьград) у 860 році, внаслідок якого було укладено мирний договір між Візантійською імперією та давньоукраїнською державою Київською Руссю та прийняття в їх наслідку Оскольдом християнства, для подальшого поширення та примноження на давньоукраїнських землях християнських цінностей і утвердження державності,
• зважаючи на історичне значення вищезгаданого мирного договору та вплив християнства на подальший розвиток української нації та державності,
• беручи до уваги те, що в наслідок укладеного договору між Візантійською імперією та Київською Руссю, за однією з історичних версій, до Києва було делеговано місію святих Кирила і Мефодія, результатом діяльності якої стало заснування Київської Митрополії (Української Православної Церкви (862 р.)), як центральної церковної організації Константинопольського Патріархату у духовному житті давньоукраїнського соціуму,
• враховуючи специфіку державно-церковних відносин, станом на середину ІХ сторіччя, а саме те, що, з одного боку, заснування Київської Митрополії являється фактичним створенням Української Православної Церкви, а з другого - заснування Київської Митрополії було б неможливим на той час без наявності на давньоукраїнських землях високорозвинутої та незалежної організації політичної влади у формі держави – Київської Русі

ухвалило:
1. Відзначити в 2012 році на базі Духовно-навчально-наукового комплексу (ДННК) “Ужгородська українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія – Карпатський університет імені Августина Волошина” 1150-ти річчя заснування Київської Митрополії (Української Православної Церкви (862-2012 рр.));
2. Проректору з наукової та методичної роботи (Гайданка Є. І.) та проректору з богословської науково-дослідної роботи (ігумен Арсеній (Бочкарь)) до 15 листопада 2010 року підготувати та подати на затвердження ректору (архімандрит Віктор (Бедь)) проект плану заходів урочистого відзначення 1150-ти річчя заснування Київської Митрополії – Української Православної Церкви (862-2012 рр.);
3. Звернутися до Блаженнійшого Володимира, Митрополита Київського і всієї України, Предстоятеля Української Православної Церкви, Президента України Віктора Федоровича Януковича, Міністерства освіти і науки України, до Академії наук України, Академії педагогічних наук та Всеукраїнської асоціації політичних наук з проханням розглянути питання про можливість відзначення на загальноцерковному, загальнодержавному та загальнонауковому рівнях в Україні 1150-ти річчя заснування Київської Митрополії (Української Православної Церкви (862-2012 рр.)) в 2012 році.

Голова Вчених рад професор, архімандрит Віктор (Бедь)
Вчений секретар доцент Сергій Урста