Український народ належить до релігійної нації: майже 90 відсотків населення ототожнюють себе з певними релігійними конфесіями або течіями і лише близько 10 відсотків називають себе атеїстами чи агностиками.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження ISSP (Internazional Sozial Survey Programmme), проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, центром "Соціальні індикатори" та кафедрою Національного університету "Києво-Могилянська академія" в рамках міжнародного проекту.

Генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто заявив, що релігія завжди була пов`язана з суспільними цінностями та нормами. Для прикладу він навів "Десять Божих заповідей". Включення до соціологічного дослідження широкого кола питань, які виходять за межі теології, на його думку, "дає можливість розглянути зв`язки релігії з деякими іншими сторонами суспільного життя і краще зрозуміти її роль у суспільстві". На його думку, нинішнє соцдослідження, в якому стояло питання про щастя в житті людини, довело, що віруючі люди набагато щасливіші, ніж невіруючі.

Відео дня

Релігійність людини залишається одним з найбільших соціальних феноменів, які потрібно досліджувати на високому науковому рівні. У цьому переконані і учасники дослідження - старший викладач кафедри соціології НаУКМА Олена Богданова та науковий співробітник відділу соціальної психології Інституту соціології НАН України Максим Паращевін. Згідно з їхніми науковими висновками Україна постає як релігійне суспільство, де можна вільно сповідувати і реалізовувати свої духовні потреби, незалежно від національності.