Державний архів Волинської області подарував Волинській Єпархії УПЦ та УПЦ КП «Каталог метричних книг». Як повідомили УНІАН у Державному архіві Волинської області, у планах передати примірники каталогу іншим конфесіям, представленим на Волині. Видання вийшло накладом лише 300 примірників.

Як розповіли в архіві, над книгою три роки працювали провідні спецалісти відділу обліку та довідкового апарату архіву Тетяна ПОЛОЖЕНЦЕВА, Оксана НОВОСАД, Ірина ВРОНСЬКА, детально дослідивши метрики з 1600 по 1933 роки. Відтак, каталог складається із шести розділів: «Православ’я», «Греко-католицизм», «Римо-Католицизм», «Іудаїзм», «Лютеранство» та «Протестантизм». Зокрема, у найбільшому розділі «Православ’я» подано характеристику метричних книг Волинської, а також частково Мінської, Литовської, Гродненської, Варшавсько-Холмської єпархій.

Метрики всіх конфесій подано в каталозі окремо: про народження, шлюб та смерть із зазначенням назв, хронологічних меж фондів та пошукових даних архіву. Інформацію доповнюють сповідальні відомості – книги обліку мешканців населених пунктів, що приходили на сповідь до церков, у яких вказано: соціальний стан, склад сім’ї та їх вік, а також книги дошлюбних опитувань. У межах кожної конфесії переліки релігійних установ систематизовано за географічною ознакою відповідно до адміністративно-територіального поділу (губернія, воєводство, край). В алфавітному порядку наведено єпархії, деканати. Офіцйні назви церков, костьолів, синагог подано за тим населеним пунктом, у якому вони розташовувалися.

Відео дня

 

До довідника складено географічний та зворотний географічний покажчики. В географічному покажчику зазначено тогочасні назви населених пунктів, їх статус та адміністративно-територіальне підпорядкування. Сучасне підпорядкування, зміни назв або статусу, об’єднання з іншим населеним пунктом та виключення з облікових даних подано в дужках. Зворотний географічний покажчик буде підмогою тим, хто не знає старої назви населеного пункту.

 

В передмові «Каталогу метричних книг» подано коротку історію Волинської губернії, з 1921 року – Волинського воєводства, а також усіх парафій та метричних книг за віросповіданнями. Тут також  перераховано назви архівних фондів, їх нумераæю, хронологічні межі та структуру подання інформаæї про метричні книги.

 

Це видання буде відчутною підмогою дослідникам, пересічним громадянам різних віросповідань у різноманітних дослідженнях, наголосили в архіві.