У видавництві «Свічадо» побачив світ перший випуск видання «Архів Української Церкви» присвячений історії Унійної (Греко-Католицької) Церкви на Київщині кінця XVI – середини XIX ст., – повідомляє о. Роман Сиротич.

Автори статей – історики провідних науково-дослідних установ Києва, Львова, Дрогобича та Вінниці – на основі відомих джерел, а також за допомогою нововиявлених архівних документів, висвітлюють цілий комплекс питань, пов’язаних із діяльністю уніатів у зазначеному регіоні.

Серед іншого досліджується релігійна, духовна та освітня місія ченців-василіан, фундаторська діяльність на користь унії представників світського нобілітету, досвід співіснування православних та уніатів у часи Російської імперії, тощо.

Відео дня

Особливу увагу приділено проблемам міжконфесійних конфліктів у часи Коліївщини, проаналізовано їх причини, з’ясовано позицію та політичний курс Унійної Церкви в часи державницьких змагань українського козацтва в середині XVIІ ст.

До складу випуску входить дев’ять статей:

1. Довбищенко М. Унійна Церква на Київщині кінця XVI – першої третини XVII ст.: суспільно-релігійний аспект.

Статтю присвячено малодослідженій науковій проблемі – впровадженню унії в Києві та спробах її затвердження на території Київського воєводства в кінці XVI – першій третині XVII ст. У дослідженні висвітлено суспільно-релігійну ситуацію, що склалася в Києві напередодні і в час проголошення унії з Римом, проаналізовано складні та суперечливі стосунки київських уніатів із місцевим православним духовенством та українським козацтво, а також викладено авторський погляд на етапи впровадження унії в Києві та проаналізовано причини невдач пов’язаних із її поширенням в регіоні.

2. Сінкевич Н. Корнієнко В. Нові джерела до історії унії в Києві: графіті апсиди головного вівтаря Софії Київської.

Статтю присвячено невідомій досі науковій проблемі – дослідженню графіті в соборі св. Софії як джерела до вивчення історії унії в Києві. Авторами детально проаналізовано написи на стінах храму уніатського періоду, в результаті чого встановлено особливості тогочасної молитовної традиції, а також персональний та соціальний склад відвідувачів собору, які лишили автографи на його стінах.

3. Сінкевич Н. Унійний період історії Софії Київської: запустіння чи відновлення митрополичої кафедри в першій третині XVII ст.

Статтю присвячено дискусійній проблемі – історії собору св. Софії в Києві унійного періоду. На основі аналізу опублікованих та нововиявлених джерел авторка спростовує поширену у вітчизняній історіографії думку про відсутність інтересу уніатської ієрархії до питання про відновлення кафедрального храму Київської митрополії в Києві. Велику увагу приділено зусиллям уніатського духовенства, спрямованим на відновлення богослужінь у соборі, висвітлено діяльність василіанських місій при храмі св. Софії.

4. Довбищенко М. Нездійсненне партнерство: Унійна Церква та гетьманський уряд козацької України 1657-1670 рр.

Статтю присвячено малодослідженій та дискусійній проблемі – ролі Унійної Церкви в процесах українського державотворення середини – другої половини XVII ст. На основі опублікованих джерел автор досліджує переговорний процес між Холмським єпископом Яковом Сушею та козацькою старшиною часів гетьманування Івана Виговського. Аналізуючи причини розвалу козацької державності на Правобережжі, автор звертає увагу на популістську релігійну політику її керманичів, яка сприяла розмежуванню в українському суспільстві й стала однією з причин поразки державницьких змагань українського козацтва в цьому регіоні.

5. Скочиляс І. Політичні, соціальні та еклезіальні обставини поширення унії на Брацлавщині й Київщини в першій третині XVІII ст.

Статтю присвячено маловідомій темі – поширенню унії на території Київського воєводства в першій третині XVIII ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел автор досліджує діяльність митрополита Лева Кішки, спрямовану на впровадження унії у регіоні в контексті суспільно-політичних та релігійних обставин, які склалися на Правобережжі. В статті висвітлено також питання про обставини входження Брацлавщини та південної Київщини до складу Львівської єпархії, а також роль львівських владик в унійних процесах на цій території.

6. Довбищенко М. Унія в Київському та Брацлавському воєводствах Речі Посполитої XVIII ст. (Загальний огляд)

Статтю присвячено малодослідженій та дискутивній темі — історії Унійної Церкви на території Київського і Брацлавського воєводств у XVIII ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел подано авторське бачення складних і суперечливих подій, пов’язаних із міжконфесійною боротьбою на Правобережній Україні та ролі у цих процесах як Польщі, так і Росії. Висвітлено роль гайдамацьких рухів у протистоянні православних та уніатів, підкреслено неоднозначну роль польських магнатів як протекторів ворогуючих сторін. У статті також розглянуто широке коло питань, пов’язаних із релігійним та духовним життям уніатів згаданого регіону, діяльністю братств, фундаторів, тощо.

7. Тимошенко Л. Резиденція Київських митрополитів в Радомишлі на Київщині (до історії структур Унійної Церкви у XVІII ст.)

Статтю присвячено питанню про заснування та функціонування унійної митрополичої резиденції у Радомишлі на Київщині у 40-90-х роках XVIII ст. У дослідженні порушено широке коло питань, пов’язаних з історією міста Радомишля, заснуванням там кафедрального собору, меценатською діяльністю офіціала М. Примовича тощо.

8. Хіхлач Б. Історія василіанських монастирів на Брацлавщині XVІII – першої третини ХІХ ст.

Статтю присвячено історії василіанських монастирів на Брацлавщині у XVIII – 1 третині XIX ст. На основі опублікованих та нововиявлених джерел досліджено час і обставини появи василіанських обителів в регіоні, встановлено їх матеріальний стан, з’ясовано роль ченців-василіан в освітянській сфері тощо. Особливу увагу приділено місіонерській діяльності представників василіанського чернецтва, відзначено її вплив на релігійне, духовне та національне життя уніатів Брацлавщини.

9. Лось В. Соціальна база Греко-Уніатської Церкви на Київщині: міфи російсько-радянської історіографії та історичні реалії. (перша третина ХІХ ст.)

Статтю присвячено маловідомій сторінці історико-церковних досліджень - функціонуванню Унійної Церкви на теренах Київщини в першій третині ХІХ ст. Зокрема, розглядається питання соціальної бази Церкви, її опори в шляхетському середовищі. Встановлюється невідповідність між усталеними історіографічними міфами і даними архівалій.

Книгу можна придбати у храмових крамницях або у книжковому магазині «Свічадо-Київ» (Метро «Контрактова площа», вул. Покровська,6; тел. (044) 425 11 80).

Прес-служба Київської архиєпархії