Політика Українського католицького університету щодо виборчого процесу в Україні
Український католицький університет є відкритою академічною спільнотою, яка живе східнохристиянською традицією і виховує провідників суспільства, професіоналів для служіння в Україні та за її межами – в ім’я слави Божої, спільного блага і людської гідності (Місія УКУ).

1. Український католицький університет (далі – УКУ) cповідує загальні демократичні права автономності приватного навчального і релігійного закладу, зокрема право, закріплене у Законах України “Про свободу совісті та релігійні організації” (ст. 5) і “Про освіту” (ст. 6 і 8).
2. Всі студенти, викладачі та працівники УКУ як громадяни України є вільними у своїх політичних і передвиборчих симпатіях. УКУ покликаний плекати серед членів університетської спільноти культуру свободи та громадянської відповідальності. Жодний адміністративний тиск на їхні політичні переконання, а також на характер їхнього волевиявлення в період виборів чи загальнодержавних референдумів не допустимий.
3. Ректорат УКУ покликаний сприяти тому, щоб ім’я УКУ не асоціювалося в уяві громадськості України з якоюсь однією політичною партією чи угрупованням. Важливо також відстежувати, щоб стосунки УКУ з представниками різних партій, а також виборними особами не мали характеру підпорядкування їхній політичній волі та передвиборчим програмам.
4. УКУ є навчальним закладом, відкритим на діалог з різними політичними ідеологіями, окрім тих, які сповідують насильство і нетерпимість. В цьому сенсі УКУ вітає виступи політичних діячів – в рамках виборчої кампанії чи поза ними, – які представляють студентам УКУ та його працівникам коло ідей і проблем, що обговорюються в українському суспільстві.
5. Виступи політичних діячів чи кандидатів різного рівня повинні мати формат не політичних мітингів чи безпосередніх “зустрічей з виборцями”, а лекцій на тему, важливу для спільноти УКУ, чи наукових доповідей з подальшим їх обговоренням.
6. Виступи гостей УКУ не повинні перетворюватися на очорнювання їхніх політичних конкурентів із застосуванням брудних політичних чи передвиборних технологій. Якщо ректорат бачитиме, що він не матиме важелів для запобігання такому перебігові подій, він може відмовитись від проведення заходу.
7. УКУ не має преференцій щодо ідеологічного спрямування згаданих лекцій за умови, що вони не міститимуть закликів до насильства та порушення загальновизнаних моральних засад і Конституції України.
8. Ініціаторами проведення таких зустрічей можуть бути як політичні діячі й кандидати, так і самі працівники УКУ чи органи студентського самоврядування. Всі пропозиції щодо часу й місця проведення таких зустрічей, їхніх учасників і тематики мають бути узгоджені з ректоратом УКУ (через віце-ректора з питань призначення та місії Університету).
9. Вибір часу і місця проведення таких лекцій і виступів не повинен призводити до порушення навчального процесу в УКУ, а також збігатися з проведенням інших важливих заходів, запланованих ректоратом УКУ чи за його згодою. Ось чому участь студентів та працівників УКУ в цих заходах може регулюватися ректоратом залежно від характеру зустрічі.
10. Розвішування оголошень, агіток та демонстрування іншої наочності пропагандистсько-агітаційного характеру, що надходить в УКУ від передвиборчих груп, допустиме в обмежених розмірах і виключно за дозволом Відділу зовнішньої інформації (в сумнівних випадках – за консультацією з віце-ректором з питань призначення та місії Університету). Використання таких матеріалів студентами чи працівниками УКУ для своїх особистих потреб цим документом не регулюється.
11. Керівництво УКУ та його структурних підрозділів має право звертатися до політичних лідерів чи депутатів різного рівня для необхідних консультацій, вирішення поточних справ, а також лобіювання тих суспільно-політичних проектів, які мають важливе значення для життєдіяльності УКУ, а також для блага Церкви та освіти в Україні.
12. Керівництву УКУ та його структурних підрозділів рекомендується регулярно інформувати політичних діячів і депутатів різного рівня про здобутки УКУ в різних сферах його життєдіяльності та про його потреби в майбутньому.
13. Керівництву УКУ рекомендується проводити щорічні “Дні Українського католицького університету”, на які запрошувати політичних діячів чи депутатів різного рівня, особливо тих, які активно сприяли вирішенню важливих для УКУ справ. Такі запрошення можна надсилати згаданим особам і з нагоди урочистостей, які відбуваються в УКУ принагідно до релігійних свят чи інших знаменних дат.
14. Відповідальність за дотримання визначеної в цьому документі політики лежить на Ректорові УКУ і віце-ректорові з питань призначення та місії Університету.